Các nước trên thế giới có khoảng 31 loại cà phê phổ biến, mỗi loại có những đặc trưng riêng phản ánh những tính cách của quốc gia nơi nó xuất hiện.

thông tin cà phê
 
Theo verocoffee
  • 0